Quầy thuốc Phan Thuý (161/HY-ĐKKDD)

Địa chỉ: Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 097 343 46 52

Email: lethienhoan@giobrand.vn